Wszystko, co powinieneś wiedzieć o świadectwie energetycznym: Jakie są jego znaczenie i jak odczytywać informacje? - Dom i ogród

Dodane: 07-02-2024 12:35

ji o zużyciu energii w budynkach, a także o możliwościach poprawy ich efektywności energetycznej.

Wartość świadectwa energetycznego wynika z faktu, że zużycie energii w budynkach jest jednym z głównych czynników wpływających na globalne zmiany klimatyczne. Ponadto, efektywność energetyczna ma

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o świadectwie energetycznym: Jakie są jego znaczenie i jak odczytywać informacje? - Dom i ogród swiadectwo energetyczne

Co to jest świadectwo energetyczne i jakie ma znaczenie?

Świadectwo energetyczne to dokument, który informuje o energetycznej charakterystyce danego budynku. Jest to ważny dokument, który ma na celu dostarczyć informac duże znaczenie dla obniżenia kosztów eksploatacji budynku i zwiększenia jego wartości rynkowej.

Świadectwo energetyczne dostarcza informacji o klasyfikacji energetycznej budynku, czyli o tym, jakie jest jego zużycie energii w porównaniu do innych budynków o podobnej powierzchni. Klasyfikacja ta jest wyrażana w skali od A do G, gdzie A oznacza najbardziej efektywne energetycznie budynki, a G - te najmniej efektywne.

Jak odczytywać informacje zawarte w świadectwie energetycznym?

Świadectwo energetyczne zawiera wiele informacji, które mogą być przydatne podczas planowania remontu lub zakupu nieruchomości. Jedną z najważniejszych informacji jest ocena energetyczna budynku, czyli jego klasyfikacja energetyczna. Im wyższa ocena, tym bardziej energooszczędny jest budynek.

W świadectwie znajduje się również informacja o rocznym zużyciu energii, wyrażona w kilowatogodzinach na metr kwadratowy (kWh/m2). Ta wartość pozwala porównać zużycie energii budynku z innymi budynkami i ocenić jego efektywność energetyczną.

Dodatkowo, świadectwo energetyczne zawiera zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku. Mogą to być propozycje termomodernizacji, montażu bardziej efektywnych urządzeń grzewczych czy też poprawy izolacji termicznej. Warto się nimi zainteresować, gdyż mogą przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynku.

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

Tak, świadectwo energetyczne jest obowiązkowe dla większości budynków w Polsce. Wymóg ten obowiązuje zarówno dla budynków nowo powstających, jak i tych istniejących. Świadectwo musi zostać sporządzone przez certyfikowanego audytora energetycznego i dostarczone do właściwego organu.

Wyjątkiem są niektóre rodzaje budynków, takie jak obiekty rolnicze, obiekty służące wyłącznie jako miejsce kultu religijnego, budynki o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50m2, budynki będące własnością pojedynczej rodziny (o ile nie są przeznaczone do wynajmu).

Brak świadectwa energetycznego w przypadku wymagalnych budynków może skutkować nałożeniem sankcji finansowych. Dlatego ważne jest, aby każdy właściciel budynku zadbał o to, by posiadać ważne świadectwo energetyczne.


http://dom-i-ogrod.sk-development.pl/